ZADZWOŃ i dowiedz się więcej:

kom. +48 604 405 566

Benchmark Test

Czym jest Benchmark Test?

Pearson English Benchmark Test to idealne, proste w użyciu narzędzie online pozwalające na precyzyjne monitorowanie postępów w nauce w obiektywny i rzetelny sposób, niezależnie od tytułu używanego podręcznika.

 

Test równie dobrze może być wykorzystywany przez szkoły językowe jak i pojedynczych użytkowników, którzy we własnym zakresie chcę monitorować czynione przez siebie postępy.

 

Test przeznaczony jest dla dorosłych i młodzieży od 14 roku życia.

 

Bemchmark Test sprawdza wszystkie cztery umiejętności językowe i dostarcza raporty indywidulane oraz (w razie potrzeby) grupowe. Dostarcza także gotowe wskazówki, które pomagają określić dalszy kierunek nauki.

 

Wyniki prezentowane są w odniesieniu do CEFR, jak również szczegółowej skali Global Scale of English.

 

Test dostępny jest na poziomach: A; B1; B2 i C.

Dlaczego warto wybrać Benchmark Test?

  • Szybki i wygodny

 

Test można zrobić w dowolny (ustalonym samodzielnie) czasie i dowolnym miejscu.

Kursanci mogą przystąpić do testu nawet we własnym domu.

 

Benchmark Test ocenia wszystkie cztery sprawności językowe i trwa jedynie 45 minut.

 

Sam test jest niezwykle łatwy w obsłudze zarówno dla nauczycieli jaki i uczniów, a raport z wynikami dostępny jest już po kilku minutach.

  • Dokładność i precyzja oceny

 

Pearson English Benchmark Test oferuje testy na 4 poziomach: A, B1, B2 i C.

Pytania w nim zawarte koncentrują się na umiejętnościach odpowiednich dla danego poziomu, aby zapewnić szczegółowe i wiarygodne wyniki.

 

Wyniki oparte na Globalnej Skali Języka Angielskiego (GSE) w systemie punktacji 10-90 rozszerzają Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), co w konsekwencji pozwala ocenić i opisać poszczególne umiejętności językowe na dużo bardziej szczegółowym poziomie.

Dzięki temu mierzenie postępów w nauce nie musi odbywać się jedynie na początku i końcu danego kursu, ale może być mierzone małymi krokami, w dowolnych odstępach czasu.

  • Niezawodny

 

Mechanizm sprawdzający Level Test opiera się na zaawansowanych algorytmach sztucznej inteligencji (AI), wykorzystywanych również w ocenie prestiżowych egzaminów certyfikowanych PTE Academic, uznawanych na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw.

 

Oznacza to obiektywne, spójne wyniki, całkowicie wolne od ludzkich błędów i uprzedzeń.

  • Szczegółowy raport indywidualny

 

Uzyskany raport w pierwszej kolejności w ramach oceny ogólnej podaje uśrednioną, punktową ocenę wszystkich kompetencji językowych w skali GSE wraz z ogólnym opisem posiadanych umiejętności językowych.

 

W ramach oceny szczegółowej, każda kompetencja językowa jest oceniana i opisywana osobno.

 

Na podstawie szczegółowej oceny wydawane są dla każdej umiejętności językowej zalecenia dla nauczyciela oraz dalsze cele nauczania.

 

Raport zawiera również szczegółowy wykres punktacji uzyskanej za każdą umiejętność językową pozwalający porównać wyniki w odniesieniu do poprzedniego testu i na tej podstawie ocenić postępy dla każdej kompetencji językowej osobno.

  • Szczegółowy raport grupowy

 

Raport grupowy zbiera wszystkich uczniów z danej grupy zajęciowej w jednym raporcie.

 

W raporcie grupowym znajduje się:

  • szczegółowy opis ogólnych zdolności i umiejętności językowych w danej grupie
  • wykres średnich wyników osiągniętych przez grupę w wybranym okresie testowania w rozbiciu na poszczególne umiejętności językowe, naniesione na skalach GSE i CEFR
  • zbiorczą listę szczegółowej punktacji uzyskanej przez poszczególnych uczniów w danej grupie
  • Wskazuje konkretne materiały szkoleniowe mające pomóc w realizacji nowych celów nauczania wskazanych w raporcie

 

Jeżeli kurs językowy oparty jest na materiałach szkoleniowych sygnowanych przez Pearson English, to otrzymany raport przekieruje Cię również do konkretnych ćwiczeń w konkretnych podręcznikach, które pomogą zrealizować wyznaczone cele – tzw. mapowanie kursu językowego.

  • Przystępna cena – jedynie 49 zł

Zadaj pytanie

1 KROK

2 KROK

3 KROK

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

powrót do strony głównej

Bella – Centrum Edukacji

Aleksandra Kochańska

 

ul. Modra 23

71-220 Szczecin

NIP: 852-248-16-75

Regon: 320940882

PTE Centre Number: 85996

LCCI Centre Code: POLA121