ZADZWOŃ i dowiedz się więcej:

kom. +48 604 405 566

Uznawalność

Certyfikat LCCI English for Business daje podstawę do zaliczenia lektoratów na wielu polskich uczelniach i uzyskanie oceny bardzo dobrej lub celującej, umożliwia uczestnictwo w międzynarodowych programach wymiany studentów oraz  zdobycie wymarzonej pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

 

Brytyjskie Qualifications and Curriculum Authority (QCA) przyznało akredytację ESOL (English for Speakers of Other Languages) wszystkim poziomom egzaminu LCCI English for Business.

 

Brytyjska organizacją zajmującą się przyjmowaniem podań na przeszło 40 000 kierunków studiów w Wielkiej Brytanii,  The Universities and Colleges Admissions Service (UCAS)  honoruje English for Business (EFB) - pass od poziomu Level 3.

 

W Polsce wszystkie egzaminy sygnowane przez LCCI IQ od poziomu B2 posiadają akredytację:

 • Ministerstwa Edukacji Narodowej, jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 24 sierpnia 2017 poz. 1575);
 • Urzędu Służby Cywilnej (na mocy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r., Dz.U. nr 218, poz. 1695) i są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej za zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego od poziomu B2.

 

LCCI English for Buisness

Egzaminy English for Business są egzaminami z języka angielskiego, których celem jest sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w świecie biznesu.

 

EFB to najczęściej wybierany przez zdających na całym świecie egzamin sygnowany przez LCCI IQ (London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications), czyli przez Londyńską Izbę Przemysłowo – Handlową, która swoją działalność rozpoczęła w 1881 roku.

 

Kapituła egzaminacyjna LCCI to jedna z największych brytyjskich instytucji potwierdzających certyfikatami kwalifikacje językowe i zawodowe w języku angielskim. Posiadanie certyfikatu LCCI IQ potwierdza nie tylko fakt znajomości języka obcego, ale także umiejętność posługiwania się nim w konkretnej dziedzinie.

 

Egzaminy English for Business są owocem nowatorskiego, profesjonalnego podejścia do egzaminów językowych. Bazują one na autentycznych materiałach i sytuacjach ze świata biznesu.

 

Forma Egzaminu

Od dających egzamin EFB wymagana jest przede wszystkim umiejętność precyzyjnego zrozumienia tekstu oraz wyrażania się w języku angielskim w formie pisemnej. Zachowana musi być odpowiednia dla danej sytuacji lub scenariusza forma, ton i zawartość merytoryczna wypowiedzi.

 

Egzamin English for Business składa się z 3 niezależnych od siebie modułów:

 • egzamin pisemny (obowiązkowy) – sprawdzający umiejętności rozumienia tekstu czytanego (Reading) oraz umiejętność pisania (Writing);
 • egzamin ustny - Speaking (nieobowiązkowy) – sprawdzający umiejętność  sprawnego i poprawnego komunikowania się w obcym języku.
 • egzamin rozumienia ze słuchu (Listening) (nieobowiązkowy)

 

Aby uzyskać certyfikat wystarczy przystąpić jedynie do obowiązkowego egzaminu pisemnego.

W przypadkach, kiedy uzyskany certyfikat językowy ma spełniać jednocześnie rolę potwierdzenia posiadania odpowiednich kwalifikacji językowych niezbędnych np. do wykonywania danego zawodu, należy upewnić się, czy instytucja weryfikująca te kwalifikacje nie będzie wymagała dodatkowo zdania wybranego lub obu modułów nieobowiązkowych.

 

Obok oceny kandydata na certyfikacie widnieje wynik procentowy, oraz odpowiadający mu poziom biegłości językowej CEFR.

 

Na egzaminach English for Business akceptowane są wszystkie odmiany j. angielskiego (brytyjska, północno-amerykańska, australijska) pod warunkiem, iż kandydat konsekwentnie stosuje wybraną odmianę.

 

W trakcie egzaminu kandydat ma prawo do użycia słownika jedno- lub dwujęzycznego.

Oceny przyznawane za egzamin pisemny to: Wyróżnienie (Distinction) – 75% poprawnych odpowiedzi; Osiągnięcie (Merit) – 60% poprawnych odpowiedzi; Zaliczony (Pass) – 50% poprawnych odpowiedzi; Niezaliczony (Fail) – poniżej 50% poprawnych odpowiedzi.

 

Poziomy zaawansowania i czas trwania egzaminu

Egzaminy przeprowadzane są na 5 poziomach trudności od A1 do C1, zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego – SKOJ (ang. Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

 

W przypadku zdania egzaminu EFB Level 4 na ocenę Merit lub Distinction na certyfikacie widnieje wynik C2 w skali CEFR.

 

ESKOJ
(CEFR)

Czas trwania egzaminu

Pisemny

(Writnig; Reading)

Słuchanie

Listening

Ustny

Speaking

Poziom LCCI

English for Buisness

A1
przy uzyskaniu oceny Pass z egzaminu

A2
przy uzyskaniu oceny Merit lub Distinction  z egzaminu

Preliminary

20 min.

11 min.
(w tym 5 min.
na przygotowania)

 

 

 

90 min.

A2
przy uzyskaniu oceny Pass z egzaminu

B1
przy uzyskaniu oceny Merit lub Distinction  z egzaminu

Level 1

30 min.

12 min.
(w tym 5 min.
na przygotowania)

 

 

 

120 min.

B1
przy uzyskaniu oceny Pass z egzaminu

B2
przy uzyskaniu oceny Merit lub Distinction  z egzaminu

Level 2

25 min.

13 min.

 

 

 

150 min.

B2
przy uzyskaniu oceny Pass z egzaminu

C1
przy uzyskaniu oceny Merit lub Distinction  z egzaminu

Level 3

25 min.

15 min.

 

 

 

180 min.

C1
przy uzyskaniu oceny Pass z egzaminu

C2
przy uzyskaniu oceny Merit lub Distinction  z egzaminu

Level 4

30 min.

17 min.

 

180 min.

EFB Preliminary

Egzamin English for Business na poziomie Preliminary skierowany jest do kandydatów, którzy po raz pierwszy spotykają się z tematyką biznesową w języku angielskim.

 

Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin na tym poziomie, będą:

 

 • rozumieć podstawowe dane, fakty i polecenia
 • formułować proste teksty i wypowiedzi według zadanych schematów
 • formułować dane pisemne w czytelny i zrozumiały sposób
 • podjąć na podstawie informacji zawartych w materiałach wymagane działania
 • rozumieć prosty mówiony język biznesowy
 • uczestniczyć w krótkiej rozmowie.

 

Obowiązkowa część: Reading and Writnig trwa 1,5 godziny. Kandydat odpowiada na pytania dotyczące ww.  zagadnień.

 

Opcjonalna część:

 1. Speaking trwa 11 minut ( w tym 5 minut przygotowania)
 2. Listening trwa 20 minut. Kandydat proszony jest o udzielenie odpowiedzi na 25 krótkich pytań.

 

Na Certyfikacie EFB Preliminary Level zdanym na Pass widnieje wynik A1 w skali CEFR  (Breakthrough).

Na Certyfikacie EFB Preliminary Level  zdanym na Merit lub Distinction widnieje wynik A2 w skali CEFR (Waystage).

 

EFB Level 1

Egzamin English for Business na poziomie pierwszym skierowany jest do kandydatów, którzy spotkali się już zagadnieniami biznesowymi w języku angielskim i opanowali je w stopniu podstawowym. Jest to tzw. „poziom sekretarski” sprawdzający głównie bierną znajomość języka angielskiego w kontekście biznesu.

Poziom ten świadczy o podstawowej komunikatywności wystarczającej do wykonywania prostych prac biurowych.

 

Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin na tym poziomie, będą:

 

 • rozumieć komunikaty dotyczące nieskomplikowanych zagadnień biznesowych
 • czytać, interpretować i odpowiadać na proste wiadomości i teksty biznesowe
 • Wykorzystywać wiedzę z zakresu korespondencji biurowej w celu stworzenia standardowych dokumentów, takich jak podstawowe raporty i zamówienia, wykresy i tabele
 • umieli napisać krótką notatkę służbową z konsekwentnym użyciem stylu pisma biznesowego na podstawie zadanych poleceń.
 • uczestniczyć w krótkich konwersacjach.

 

Zadania egzaminacyjne:

 

 1. napisanie krótkiej notatki służbowej  lub listu z konsekwentnym użyciem stylu pisma biznesowego na podstawie zadanych poleceń.
 2. rozumienie komunikatu dotyczącego nieskomplikowanych zagadnień biznesowych
 3. umiejętność interpretacji i przetwarzania informacji biznesowej
 4. przeformułowania danych i informacji biznesowych (wykresy, diagramy).

 

Komponenty egzaminu EFB1:

 

Obowiązkowa część: Reading and Writnig trwa 2 godziny. Kandydat odpowiada na 4 pytania dotyczące ww.  zagadnień.

 

Opcjonalna część:

 1. Speaking trwa 12 minut (w tym 5 minut przygotowania)
 2. Listening trwa 30 minut. Kandydat proszony jest o udzielenie odpowiedzi na 30 pytań.

 

Na Certyfikacie EFB Level 1  zdanym na Pass widnieje wynik A2 w skali CEFR  (Waystage).

Na Certyfikacie EFB Level 1  zdanym na Merit lub Distinction widnieje wynik B1 w skali CEFR (Threshold).

 

EFB Level 2

Egzamin English for Business na poziomie drugim skierowany jest do kandydatów, którzy potrafią już skutecznie komunikować się w sytuacjach biznesowych i wymagają w tym zakresie jedynie wsparcia.

Jest to tzw. "poziom menedżerski" potwierdzający kwalifikacje językowe w stopniu średnio-zaawansowanym języka ogólnego oraz świadczący o dość dobrej komunikatywności wystarczającej do czynnego funkcjonowania w środowisku anglojęzycznym w sytuacjach biznesowych włączając wykonywanie prac na stanowiskach kierowniczych.

 

Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin na tym poziomie, będą:

 

 • podejmować działania adekwatne do dostępnych informacji i poleceń,
 • dokonywać trafnego wyboru najważniejszych części w otrzymanych instrukcjach,
 • tworzyć wszelkiego rodzaju korespondencje biznesowe: notatki, ulotki, ogłoszenia, raporty, artykuły, listy,
 • dostosowywać rodzaj formatu i kształtu dokumentu do formy komunikacji,
 • dostosowywać i zamieniać elementy tekstów, formę, ton, wygląd odpowiedzi  zgodnie z wymogami podanej sytuacji,
 • rozumieć wypowiedzi biznesowe na danym poziomie,
 • uczestniczyć w konwersacji.

 

Zadania egzaminacyjne:

 

 • listy biznesowe
 • ulotki reklamowe
 • raporty biznesowe
 • memorandum
 • notatki firmowe.

 

Komponenty egzaminu EFB 2:

 

Obowiązkowa część: Reading and Writnig trwa 2,5 godziny. Kandydat odpowiada na 4 pytania dotyczące ww.  zagadnień.

 

Opcjonalna część:

 1. Speaking trwa 13 minut
 2. Listening trwa 25 minut. Kandydat proszony jest o udzielenie odpowiedzi na 30 pytań

 

Na Certyfikacie EFB Level 2  zdanym na pass widnieje wynik B1 w skali CEFR  (Threshold)

Na Certyfikacie EFB Level 2  zdanym na Merit lub Distinction widnieje wynik B2 w skali CEFR (Vantage).

 

EFB Level 3

Egzamin English for Business na poziomie trzecim przeznaczony jest dla kandydatów, którzy legitymują się głęboką znajomością biznesowego języka angielskiego i w większości sytuacji potrafią posługiwać się nim efektywnie.

 

Jest to tzw. "poziom dyrektorski" potwierdzający wysokie kwalifikacje językowe, świadczących o samodzielności językowej pozwalającej na sprawne funkcjonowanie w środowisku anglojęzycznym w pracy zawodowej na stanowiskach dyrektorskich.

 

Cel egzaminu:

 

Umożliwienie kandydatom rozwijania zdolności do:

 

 • zrozumienia  i stosowania  języka angielskiego w różny sposób w wielu kontekstach działalności gospodarczej
 • biegłego stosowania odpowiednich form, tonu i stylu wypowiedzi, tworzenie szeregu dokumentów biznesowych dla różnych odbiorców i celów
 • przyjęcia koniecznej w danym scenariuszu biznesowym roli w celu wykonania konkretnego zadania w imieniu swojego pracodawcy
 • rozumienia języka angielskiego biznesowego mówionego,
 • uczestniczenia w rozmowach i dyskusjach
 • przedstawienia ustnej prezentacji na temat związany z działalnością gospodarczą.

 

Zadania egzaminacyjne:

 

 1. Tworzenie listu biznesowego
 2. Sporządzenie wewnętrznego raportu firmy
 3. Zrozumienie tekstu związanego z działalnością gospodarczą
 4. Przekształcenie biznesowego tekstu przeformułowanie informacji i danych.

 

Komponenty egzaminu EFB 3:

 

Obowiązkowa część: Reading and Writnig trwa 3 godziny. Kandydat odpowiada na 4 pytania dotyczące ww.  zagadnień.

 

Opcjonalna część:

 1. Speaking trwa 15 minut
 2. Listening trwa 25 minut. Kandydat proszony jest o udzielenie odpowiedzi na 30 pytań.

 

Na Certyfikacie EFB Level 3  zdanym na Pass widnieje wynik B2 w skali CEFR  (Vantage)

Na Certyfikacie EFB Level 3  zdanym na Merit lub Distinction widnieje wynik C1 w skali CEFR (Proficiency).

 

Kandydaci, którzy zdali EFB level 3 mogą poszerzać swoje kompetencje zdobywając dodatkowe kwalifikacje. Dyplom dla międzynarodowych menedżerów (Diploma in Business English for International Managers).

 

EFB Level 4

Egzamin English for Business na poziomie 4 przeznaczony jest dla kandydatów, którzy biegle orientują się we wszystkich aspektach biznesowego języka angielskiego. Jest on tym samym potwierdzeniem najwyższych kwalifikacji językowych i zawodowych w dziedzinie biznesu.

 

Poziom 4 egzaminów EFB został wprowadzony w grudniu 2001 roku, w odpowiedzi na rosnące wymagania rynku pracy, jak również coraz wyższy poziom języka prezentowany przez kandydatów. Jest to egzamin , który świadczy o poziomie biegłości językowej zbliżonym do poziomu rodowitego użytkownika języka (Native Speaker) języka ogólnego oraz o pełnych kompetencjach językowych umożliwiających aktywne funkcjonowanie w środowisku anglojęzycznym na polu zawodowym.

 

Cel egzaminu:

 

Umożliwienie kandydatom rozwijania zdolności do:

 

 • zrozumienia autentycznych tekstów biznesowych
 • pisania po angielsku na wiele różnych sposobów i dania dowodu znajomości szerokiej gamy zagadnień biznesowych.
 • słuchania i rozumienia tekstów biznesowych, takich jak: rozmowy, ogłoszenia, biuletyny informacyjne itp. pisma,
 • ustnego wypowiadania się  w sprawach handlowych lub zawodowych w sposób jasny i szczegółowy z zastosowaniem odpowiedniego stylu wypowiedzi,
 • uczestniczenia w rozmowach i negocjacjach,
 • biegłego stosowania odpowiednich form, tonu i stylu wypowiedzi, tworzenie szeregu dokumentów biznesowych dla różnych odbiorców i celów
 • przyjęcia koniecznej w danym scenariuszu biznesowym roli w celu wykonania konkretnego zadania w imieniu swojego pracodawcy.

 

Kandydaci pomyślnie zaliczając egzamin na poziomie EFB 4, będą:

 

 • biegle orientować się we wszystkich formach, aspektach i stylach korespondencji biznesowej,
 • przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w anglojęzycznych zespołach oraz do bycia autorytetem w dziedzinie zastosowania języka angielskiego we wszystkich aspektach działalności gospodarczej.

 

Zadania egzaminacyjne:

 

 1. Czytanie i zrozumienia autentycznego tekstu oraz skonstruowanie pisma urzędowego związanego z tym tekstem.
 2. Pisanie tekstów biznesowych z podanych informacji.
 3. Przeformułowanie i formatowanie tekstów z jednego typu na inny tekst - tekst na streszczanie, przedstawienie tekstu w postaci graficznej itp.
 4. Rozszerzanie i stworzenie różnego rodzaju tekstów biznesowych na podstawie podanych informacji (np. zawiadomienie o wystawie lub zaproszenia na otwarte spotkanie rekrutacyjne).

 

Komponenty egzaminu EFB 4:

 

Obowiązkowa część: Reading and Writnig trwa 3 godziny. Kandydat odpowiada na 4 pytania dotyczące ww.  zagadnień.

 

Opcjonalna część:

 1. Speaking trwa 17 minut
 2. Listening trwa 30 minut. Kandydat proszony jest o udzielenie odpowiedzi na 30 pytań.

 

Na Certyfikacie EFB Level 4  zdanym na Pass widnieje wynik C1 w skali CEFR  (Proficiency)

Na Certyfikacie EFB Level 4 zdanym na Merit lub Distinction widnieje wynik C2 w skali CEFR (Mastery).

 

Kandydaci, którzy zdali EFB level 4 mogą poszerzać swoje kompetencje zdobywając dodatkowe kwalifikacje. Dyplom dla międzynarodowych menedżerów (Diploma in Business English for International Managers).

 

Zadaj pytanie

1 KROK

2 KROK

3 KROK

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

powrót do strony głównej

Bella – Centrum Edukacji

Aleksandra Kochańska

 

ul. Modra 23

71-220 Szczecin

NIP: 852-248-16-75

Regon: 320940882

PTE Centre Number: 85996

LCCI Centre Code: POLA121