ZADZWOŃ i dowiedz się więcej:

kom. +48 604 405 566

Od 2020 roku wielu nauczycieli nauczania przedszkolnego oraz nauczania początkowego staje przed koniecznością uzyskania uprawnień nauczania języka angielskiego w ramach wykonywanych przez siebie obowiązków.

Aby je uzyskać trzeba wykazać się znajomością języka angielskiego minimum na poziomie B2.

 

Lista dostępnych na rynku egzaminów (certyfikatów) potwierdzających znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie jest całkiem długa. Najpopularniejsze z nich to: PEIC (PTE General); FCE; CAE; ELSA; TEFL; JETSET; TELC; TOEFL; TOEIC.

 

Należy pamiętać, że nie wszystkie oferowane egzaminy (certyfikaty) są uznawane przez MEN i znajdują się w Wykazie Egzaminów Potwierdzających Kwalifikacje do Nauczania Języków Obcych, będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2021r.

Wykaz określa nie tylko rodzaj akceptowanego przez MEN certyfikatu, ale również precyzuje wynik jaki należy osiągnąć na danym egzaminie.

 

Dokonując wyboru warto jest zatem przeanalizować: strukturę egzaminu, zasady jego oceniania, długość trwania części pisemnej i ustnej, częstotliwość terminów sesji egzaminacyjnych oraz czas oczekiwania na wyniki. Warto również sięgnąć po przykładowe testy, żeby sprawdzić, czy odpowiada nam sama forma egzaminu.

 

Wybór adekwatnej do naszych potrzeb i oczekiwań formuły egzaminu jest bardzo często najistotniejszym elementem, wpływającym na osiągniecie oceny uprawniającej do uzyskania certyfikatu językowego.

 

Aby ułatwić Wam to zadanie, postanowiliśmy dokonać analizy najpopularniejszych w Polsce egzaminów j. angielskiego pod kątem dostosowania ich do potrzeb i oczekiwań nauczycieli.

 

W naszej ocenie Najbardziej Przyjaznym Nauczycielom Egzaminem jest Pearson English International Certificate (PTE General) zarówno w wersji online jak i stacjonarnej.

 

Pearson English International Certificate (PTE General) – Twój najlepszy wybór!!

Dlaczego Pearson English International Certificate (PTE General) jest najlepszym wyborem dla Ciebie?

 

Oto najważniejsze argumenty, które pozwalają nam tak twierdzić:

 • Egzamin jest intuicyjny i przyjazny zdającemu.

 

W przypadku PEIC (PTE General) nie trzeba przechodzić specjalistycznych kursów przygotowawczych, skonstruowanych pod specyfikę konkretnego egzaminu. Aby zdać egzamin wystarczy znajomość j. angielskiego na danym poziomie zaawansowania, bez konieczności znajomości „klucza” według którego należy rozwiązywać zadania.

 • Uzyskanie 50% prawidłowych odpowiedzi gwarantuje otrzymanie certyfikatu

 

W przypadku egzaminów na poziomach A1-C1, otrzymanie certyfikatu z wynikiem „pass” („zaliczony”) gwarantowane jest w sytuacji, kiedy średnia wszystkich prawidłowych odpowiedzi udzielonych przez kandydata w trakcie egzaminu osiągnie 50%. Oznacza to, że jeżeli któraś z części egzaminu pójdzie nam gorzej, to nie będzie to skutkowało niezdaniem. Nie jest wymagane bowiem, aby wszystkie oceniane w trakcie egzaminu kompetencje językowe (writing, reading, listening, speaking) osiągnęły minimum 50% próg prawidłowych odpowiedzi.

Egzamin na poziomie C2 ma nieco wyższy próg – 60%.

 • Uzyskanie progu 40% prawidłowych odpowiedzi umożliwia uzyskanie certyfikatu o poziom niższego od poziomu zdawanego egzaminu

 

Jeżeli nie udało się Tobie zdobyć minimum 50% punktów, aby uzyskać certyfikat na zdawanym poziomie, to w sytuacji, gdy uzyskany wynik oscyluje w granicach 40-49% automatycznie przyznawanych jest certyfikat o poziom niższy w sakli CEFR z oceną Pass.

Wyjątek stanowi jedynie egzamin na poziomie C2, gdzie próg zdawalności jest wyższy (60%).

 W tym przypadku certyfikat o poziom niższy jest przyznawany przy osiągnieciu 50-59% prawidłowych odpowiedzi.

 • Na około 14 dni przed egzaminem stacjonarnym kandydat ma możliwość otrzymania informacji o ogólnej tematyce zagadnień poruszanych w trakcie egzaminu ustnego

 

Zawężenie tematyki egzaminu ustnego zdecydowanie eliminuje poziom stresu, który zazwyczaj jest największy właśnie w trakcie części ustnej egzaminu.

Korzyść ta dotyczy egzaminów w wersji stacjonarnej.

W przypadku wersji online nie ma bowiem osobno wydzielonej części egzaminu ustnego.

 • Egzamin ustny na egzaminie stacjonarnym zdawany jest pojedynczo

 

W przypadku wielu certyfikatów egzamin ustny zdawany jest parami, co według większości zdających jest zdecydowanie bardzie dyskomfortowe od zdawania w pojedynkę.

 • Skrócony czas trwania egzaminu pisemnego (writing, reading, listening)

 

PEIC (PTE General) , to zdecydowanie najkrócej trwający egzamin językowy w porównaniu z jego odpowiednikami. Np. egzamin pisemny w wersji stacjonarnej na poziomie B2 trwa tylko 2 godziny!! Dla porównania na tym samym poziomie Egzamin FCE trwa 4 godziny 20 minut.

 

W przypadku egzaminu w wersji online (PEIC CBT) całość egzaminu łącznie z częścią „speaking” traw niecałe 2 godziny.

 • Brak w egzaminie osobnej części gramatycznej

 

W arkuszu egzaminacyjnym nie ma osobno wydzielonej części gramatycznej, w tym m. in. transformacji zdań i słowotwórstwa. Gramatyka sprawdzana jest przy ocenie pozostałych kompetencji językowych.

 • Egzamin koncentruje się na praktycznych umiejętnościach posługiwania się językiem angielskim

 

PEIC (PTE General) koncentruje się na ocenie umiejętności komunikacyjnych, a nie umiejętności rozwiązywania testów, dzięki czemu umożliwia zdającym swobodę wypowiedzi i zaprezentowanie swoich mocnych stron.

 

Zadania egzaminacyjne bardzo często są umiejscowione w autentycznych sytuacjach z życia codziennego. Dzięki czemu zdającemu jest znacznie łatwiej przyjąć odpowiedni tok rozumowania niezbędny do prawidłowego rozwiązania większości zadań.

 • Uzyskany certyfikat jest ważny bezterminowo

 

Dodatkowo w przypadku wersji online (PEIC CBT):

 

 • Egzamin można zdawać w dowolnym (samodzielnie ustalonym) terminie
 • Nie ma konieczności przyjazdu na egzamin do Centrum Egzaminacyjnego – można go zdawać we własnym domu
 • W sytuacjach losowych można zmienić ustalony termin egzaminu bez konieczności podawania powodu i bez żadnych dodatkowych kosztów
 • Na wyniki czeka się nie dłużej niż 2 tygodnie!!
 • Można skorzystać dodatkowego wsparcia w postaci bezpłatnej aplikacji Pearson English Warm Up.

W aplikacji znajduje się m.in. opis poszczególnych typów zadań egzaminacyjnych wraz z praktycznymi wskazówkami jak sobie z nimi radzić. Dodatkowo aplikacja daje możliwość przećwiczenia różnych typów zadań o formacie zbliżonym do zadań egzaminacyjnych na każdym poziomie zaawansowania.

Zadaj pytanie

1 KROK

2 KROK

3 KROK

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

powrót do strony głównej

Bella – Centrum Edukacji

Aleksandra Kochańska

 

ul. Modra 23

71-220 Szczecin

NIP: 852-248-16-75

Regon: 320940882

PTE Centre Number: 85996

LCCI Centre Code: POLA121