ZADZWOŃ i dowiedz się więcej:

kom. +48 604 405 566

Pearson English International Certificate computer-based (PEIC CBT)

Uznawalność

Co wyróżnia egzaminy PEIC CBT?

Egzamin Pearson English International Certificate (PEIC) do niedawna nazywany PTE General to międzynarodowy egzamin sygnowany przez Pearson Edexcel, posiadający akredytację niezależnej organizacji Ofqual (Office of Qualifications and Examinations Regulation), dzięki czemu uznawany na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego.

 

Zarówno wersja stacjonarna jak i online egzaminu skutkuje uzyskaniem certyfikatu dającego takie same uprawnienia.

 

Certyfikaty Pearson English International Certificate (PTE General) w Polsce:

 • zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011r. (Dz.U. 204, poz. 1200)
 • są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 kwietnia 2021 r.
 • są uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz.U. 218, poz. 1695)
 • są uznawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

 

 

 • Egzamin można zdawać w dowolnie ustalonym terminie

 

Egzamin na wszystkich poziomach zaawansowania (A1-C2) dostępny jest jedynie w trybie „na żądanie” (On Demand). Termin egzaminu (datę i godzinę) ustala się samodzielnie na spersonalizowanej platformie egzaminacyjnej Test Hub.

 • Krótki czas rejestracji egzaminu

 

Wielu przypadkach ustalenie terminu egzaminu „na żądanie” należy robić z wyprzedzenie, na minimum 4-8 tygodni od daty dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności związanych ze zgłoszeniem uczestników.

Opracowana przez Pearson formuła systemu rejestracji online egzaminu maksymalnie uprościła wszelkie formalności rejestracyjne.

Po ich dokonaniu, można właściwie w ciągu kilku dni ustalić termin egzaminu.

 • Możliwość zmiany daty egzaminu bez konsekwencji finansowych

 

Egzamin PEIC CBT (PTE General) daje możliwość samodzielnej zmiany ustalonego terminu egzaminu na minimum 48h przed ustaloną datą bez konieczności podawania powodu oraz bez żadnych dodatkowych kosztów.

Termin egzaminu może być przełożony dla każdego z uczestników oddzielnie.

 • Egzamin można zdawać w dowolnym miejscu

 

Do Egzaminu PEIC CBT można przystąpić w dowolnym miejscu łącznie z własnym domem.

Nie ma konieczności przyjazdu do siedziby Centrum Egzaminacyjnego, co pozwala uniknąć niepotrzebnych dodatkowych kosztów.

 • Na wyniki egzaminu czeka się do 2 tygodni

 

Komputerowa forma egzaminu znacząco skraca czas oczekiwania na wyniki.

Standardowo okres ten wynosi 6-8 tygodni od daty egzaminu.

W przypadku PEIC CBT (PTE General) nie trwa on dłużej niż 2 tygodnie.

Często zdarza się, że wynik są już znane po kilku dniach.

 • Platforma egzaminacyjna nie ma dużych wymagań sprzętowych

 

Do przeprowadzenie egzaminu online potrzebne jest stabilne łącze internetowe oraz komputer z wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Z praktycznego punktu widzenia warto jest korzystać na egzaminie z zestawu słuchawek i mikrofonu podłączonych do komputera, aby zapewnić sobie optymalną jakość dźwięku, istotną szczególnie przy zadaniach ze słuchania.

Jeżeli Twój komputer radził sobie z obsługą takich popularnych aplikacji jak Zoom, czy Microsoft Teams, to doskonale sobie poradzi również z obsługą platformy egzaminacyjnej.

Aby uzyskać pewność, że Twój komputer nie sprawi żadnych kłopotów podczas egzaminu, Pearson przygotował specjalną aplikację, która w bezpieczny sposób sprawdzi wszystkie niezbędne parametry.

 • Egzamin jest intuicyjny i przyjazny zdającemu

 

PEIC (PTE General) kładzie nacisk na komunikację, a nie wiedzę teoretyczną, co sprawie, że nie trzeba przechodzić specjalistycznych kursów przygotowawczych, skonstruowanych pod specyfikę konkretnego egzaminu. Aby zdać egzamin wystarczy znajomość j. angielskiego na danym poziomie zaawansowania, bez konieczności znajomości „klucza odpowiedzi” według którego należy rozwiązywać zadania.

 • Krótki czas trwania egzaminu

 

PEIC CBT (PTE General) to zdecydowanie jeden z najkrócej trwających egzaminów w porównaniu z jego odpowiednikami.

Cały egzamin, sprawdzający wszystkie 4 kompetencje językowe nie trwa dłużej niż 2 godziny, dzięki czemu dużo łatwiej jest utrzymać maksymalną koncentrację przez cały czas jego trwania.

 • Egzamin koncentruje się na praktycznych umiejętnościach posługiwania się językiem angielskim

 

PEIC (PTE General) koncentruje się na ocenie umiejętności komunikacyjnych, a nie umiejętności rozwiązywania testów, dzięki czemu umożliwia zdającym swobodę wypowiedzi i zaprezentowanie swoich mocnych stron.

Zadania egzaminacyjne bardzo często są umiejscowione w autentycznych sytuacjach z życia codziennego. Dzięki czemu zdającemu jest znacznie łatwiej przyjąć odpowiedni tok rozumowania niezbędny do prawidłowego rozwiązania większości zadań.

 

Pearson English Warm Up to aplikacja na telefon kierowana do osób chcących podejść do egzaminu PEIC.

W aplikacji znajduje się m.in. opis poszczególnych typów zadań egzaminacyjnych wraz z praktycznymi wskazówkami jak sobie z nimi radzić.

Dodatkowo aplikacja daje możliwość przećwiczenia różnych typów zadań o formacie zbliżonym do zadań egzaminacyjnych na każdym poziomie zaawansowania.

 • Możliwość przeprowadzenia testu gotowości do egzaminu na danym poziomie

 

Dla kandydatów przystępujących do PEIC (PTE General) Pearson przygotował Readiness Test, którego zadaniem jest sprawdzenie gotowości do egzaminu na danym poziomie.

Readiness Test to szybki i wygodny test online, który można przeprowadzić w dowolnym wybranym przez siebie miejscu. Jego ukończenie zajmuje do 60 minut.

Uwaga Promocja!! – Możliwość darmowej powtórki egzaminu.

Skorzystanie z darmowej poprawki jest możliwe jedynie w sytuacji, kiedy po zrobieniu testu otrzymają Państwo informację, że jesteście gotowi do zdawania egzaminu na danym poziomie. Do egzaminu poprawkowego należy podejść w ciągu 30 dni od daty pierwszego terminu egzaminu.

Na ten moment promocja trwa do 30 czerwca 2024r.

 • Uzyskanie 50% prawidłowych odpowiedzi gwarantuje otrzymanie certyfikatu

 

W przypadku egzaminów na poziomach A1-C1, otrzymanie certyfikatu z wynikiem „pass” („zaliczony”) gwarantowane jest w sytuacji, kiedy średnia wszystkich prawidłowych odpowiedzi udzielonych przez kandydata w trakcie egzaminu osiągnie 50%. Oznacza to, że jeżeli któraś z części egzaminu pójdzie nam gorzej, to nie będzie to skutkowało niezdaniem. Nie jest wymagane bowiem, aby wszystkie oceniane w trakcie egzaminu kompetencje językowe (writing, reading, listening, speaking) osiągnęły minimum 50% próg prawidłowych odpowiedzi.

Egzamin na poziomie C2 ma nieco wyższy próg – 60%.

 • Uzyskanie progu 40% prawidłowych odpowiedzi umożliwia uzyskanie certyfikatu o poziom niższego od poziomu zdawanego egzaminu

 

Jeżeli nie udało się Tobie zdobyć minimum 50% punktów, aby uzyskać certyfikat na zdawanym poziomie, to w sytuacji, gdy uzyskany wynik oscyluje w granicach 40-49% automatycznie przyznawanych jest certyfikat o poziom niższy w sakli CEFR z oceną Pass.

Wyjątek stanowi jedynie egzamin na poziomie C2, gdzie próg zdawalności jest wyższy (60%).

W tym przypadku certyfikat o poziom niższy jest przyznawany przy osiągnięciu 50-59% prawidłowych odpowiedzi.

 • Szczegółowy raport wyników dołączony do certyfikatu

 

Oprócz certyfikatu zdający otrzymuje również raport wyników ze szczegółowymi informacjami o kompetencjach kandydata, z podziałem na umiejętności językowe wraz z rekomendacjami materiału do dalszej pracy.

Znajomość swoich mocnych i słabych stron jest szczególnie przydatna w sytuacji planowania dalszego podnoszenia swoich kompetencji językowych.

Szczegółowy raport uzyskuje się również w przypadku nieuzyskania certyfikatu.

 • Uzyskany certyfikat jest ważny bezterminowo

Forma i czas trwania egzaminu

Egzaminy przeprowadzane są na 6 poziomach trudności odA1 do C2, zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego – ESKOJ (ang. Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

Wszystkie umiejętności oceniane są podczas jednej sesji egzaminacyjnej, trwającej nie dłużej niż 2 godziny. Na każdym poziomie test składa się z dwóch części i kombinacji następujących typów zadań:

 

Cześć 1 – Słuchanie i mówienie (czas trwania: od 40 do 55 minut) – czytanie na głos, opis obrazka, powtarzanie ze słuchu, rozumienie rozmowy, rozumienie tekstu mówionego, słuchanie z czytaniem, słuchanie z pisaniem.

 

Część 2 – Czytanie i pisanie (czas trwania: od 40 do 55 minut) – wybór obrazka (poziomy A1- A2), krótkie odpowiedzi na pytania (poziomy B1-C2), wybór słowa lub frazy, czytanie z pisaniem z pamięci, krótka wypowiedź pisemna.

 

Oceny przyznawane za egzamin to Wyróżnienie (Distinction), Osiągnięcie (Merit), Zaliczony (Pass) lub Niezaliczony (Fail).

Przykładowe zadania egzaminacyjne na Poziomach A1-A2

Przykładowe zadania egzaminacyjne na Poziomach B1-C2

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych typów zadań egzaminacyjnych znajdują się w „Internacional Certificate CBT – test tips guide”, który jest do pobrania TUTAJ

Przykładowy egzamin „Clicable demo”

Aby móc zaznajomić się krok po kroku z egzaminem PEIC CBT zostało przygotowane dla Państwa specjalne  „Clicable demo”

 

Aby z niego skorzystać kliknij obrazek poniżej.

 

UWAGA!!! Po wejściu na stronę proszę kliknąć "Sing up", wtedy zalogują sie Państwo jako gość bez konieczności rejestracji.

 

Stanowisko egzaminacyjne oraz weryfikacja tożsamości

Do przeprowadzenie egzaminu online potrzebne jest stabilne łącze internetowe oraz komputer z wbudowaną kamerą i mikrofonem.

 

Z praktycznego punktu widzenia warto jest korzystać na egzaminie z zestawu słuchawek i mikrofonu podłączonych do komputera, aby zapewnić sobie optymalną jakość dźwięku, istotną szczególnie przy zadaniach ze słuchania.

 

Ważne jest również, aby pomieszczenie, w którym chcą Państwo zdawać egzamin było zamykane, tak żeby na czas trwania egzaminu gwarantowało brak jakiegokolwiek kontaktu z osobami trzecimi.

 

Żeby uniknąć niepotrzebnej nerwowości, najlepiej na około 1h przed egzaminem rozpocząć już procedurę weryfikacji tożsamości i sprawdzenie pomieszczenia, w którym zdawać będą Państwo egzamin pod kątem wytycznych obowiązujących w Pearson.

 

Formalnie odprawa rozpoczyna się na 30 minut przed egzaminem.

 

Po zalogowaniu się na swoim koncie na Test Hub należy pobrać aplikację OnVUE i zainstalować na swoim komputerze.

 

Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na monitorze komputera.

W celu dokonania weryfikacji tożsamości i sprawdzenia czy pomieszczenie spełnia wytyczne Pearson na ekranie pojawi się kod QR, który ułatwi nam pobranie aplikacji na telefon, która sprawnie przeprowadzi przez cały proces weryfikacji.

 

W tym celu konieczne będzie m. in. zrobienie zdjęcia dowodu tożsamości, zdjęcia twarzy, zdjęć biurka z każdej strony i zdjęć pomieszczenia.

 

Jeżeli osoba monitorująca egzamin będzie potrzebowała jeszcze dodatkowych informacji, to skontaktuje się z Państwem telefonicznie lub za pośrednictwem czatu.

 

Poniższy film pokazuje w skrócie procedurę instalacji i weryfikacji tożsamości.

 

 

Podstawowe zasady obowiązujące w trakcie egzaminu

 • na biurku nie może się znajdować nic oprócz komputera, ewentualnie klawiatury i myszki;

 

 • niedozwolone są żadne kartki do robienia notatek;

 

 • w trakcie egzaminu nie można wstawać od komputer i chodzić po pomieszczeniu;

 

 • po rozpoczęciu egzaminu nie można poruszać kamerą internetową;

 

 • zabronione jest jedzenie i palenie. Dopuszczalne jest jedynie picie. Najlepiej coś do picia postawić na biurku w przezroczystej szklance;

 

 • zabronione jest korzystanie z innych urządzeń elektroniczny niż komputer na którym zdawany jest egzamin;

 

 • mówić można jedynie wtedy, gdy odpowiada się na pytania. Zabronione jest mamrotanie, mówienie pod nosem np. przy czytaniu poleceń;

 

 • w trakcie trwania egzaminu nikt nie może wejść do pokoju.

 

Z praktycznego punktu widzenia, jeżeli egzamin zdają Państwo w domu, to dobrze jest dobrać taki termin i godzinę egzaminu, żeby uprawdopodobnić, że nikt z domowników nie wejdzie przypadkowo do pokoju w trakcie egzaminu.

 

Uwaga!!

Egzamin przeprowadzany jest przez sztuczną inteligencję. W czasie zdawania egzaminu nie możliwości werbalnego komunikowania się z egzaminatorem.

 

Osoba monitorująca egzamin zajmuje się jedynie obserwowaniem, czy w trakcie jego trwania są przestrzegane wytyczne dotyczące prawidłowego przebiegu samego egzaminu.

 

W razie gdyby w trakcie egzaminu mieli Państwo w tej kwestii jakieś wątpliwości lub napotkaliby jakiekolwiek problemy techniczne, to możliwy jest kontakt z taką osobą jedynie za pośrednictwem czatu wbudowanego w aplikację za pomocą której zdaje się egzamin.

KURSY przygotowujące do egzaminów Pearson English International Certificate (PTE General)

Kurs przeprowadzany jest na wszystkich poziomach zaawansowania językowego od A1 do C2.

 

Program szkolenia koncentruje się na doskonaleniu ogólnych umiejętności językowych, niezbędnych do sprawnego komunikowania się w języku angielskim w sytuacjach życiowych i zawodowych.

 

Równolegle rozwijane są wszystkie sprawności językowe, tj.: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem.

 

 W ramach zajęć słuchacze wzbogacają swoje słownictwo, poznają dostosowane do poziomu kursu zagadnienia gramatyczne, uczą się prawidłowej wymowy, kształtując jednocześnie „odwagę językową”, niezbędną do płynnego komunikowania się w języku angielskim.

 

Kurs jest jednocześnie przygotowaniem do międzynarodowego egzaminu, umożliwiającego uzyskanie uznawanego na całym świecie prestiżowego certyfikatu z języka angielskiego Pearson English International Certificate (PTE General).

 

Czas trwania kursu: 120 h (120 x 45 min) – zapewnia podniesienie umiejętności językowych o jeden poziom.

 

Koszt kursu zależy od liczebności grup zajęciowych.

 

 

9-12

osób

Grupy

6-8 osób

Grupy

4-5 osób

Grupy

2-osobowe

Indywidualne

Cena kursu za osobę

Rodzaj płatności

Liczebność grup

Liczba

godzin

120 h
(120x45 min.)

1 599 zł

2 999 zł

1 999 zł

2 499 zł

4 349 zł

6 399 zł

3 799 zł

4 699 zł

8 499 zł

12 599 zł

28 zł/h

32 zł/h

40 zł/h

72 zł/h

109 zł/h

Za semestr (2 raty)

Za rok (1 rata)

Miesięcznie wg.

zrealizowanych godzin

* cena kursu nie uwzględnia kosztu przeprowadzenia egzaminu

Istnieje również możliwość przystąpienia do samego egzaminu, bez konieczności wykupienia kursu przygotowującego.

Zadaj pytanie

1 KROK

2 KROK

3 KROK

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

powrót do strony głównej

Bella – Centrum Edukacji

Aleksandra Kochańska

 

ul. Modra 23

71-220 Szczecin

NIP: 852-248-16-75

Regon: 320940882

PTE Centre Number: 85996

LCCI Centre Code: POLA121