ZADZWOŃ i dowiedz się więcej:

kom. +48 604 405 566

Pearson English International Certificate

(PTE) Young Learners

do niedawna znane jako Pearson Test of English Young Learners, to prestiżowe, niezależne egzaminy sprawdzające znajomość j. angielskiego u dzieci w wieku 8-13 lat.

 

Zdanie egzaminu skutkuje otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu od największej instytucji egzaminacyjnej w Wielkiej Brytanii – Edexcel, Pearson Company.

 

Celem egzaminu jest sprawdzenie zdolności komunikowania się, które uczniowie zdobywają w ramach kursu. Weryfikuje on 4 podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie.

 

Motywujący i bezstresowy

Egzamin został zaprojektowany tak, aby zachęcić dzieci do uczenia się języka angielskiego, a format egzaminu sprawia, że czują się one swobodnie podczas oceniania.

 

Na naturalne, swobodne zachowanie dzieci wpływa przede wszystkim fakt wykorzystywania w trakcie egzaminu sytuacji z którymi spotykają się one w życiu codziennym.

 

Dodatkowo przed egzaminem wprowadzono 5-7 minutowy etap relaksacyjny, który nie jest wliczany do dozwolonego czasu trwania egzaminu.

 

Dzięki temu łatwiej jest nam zminimalizować towarzyszące każdemu egzaminowi zdenerwowanie wpływające często na trudności ze skoncentrowaniem się na czas trwania całego testu.

 

Zabawny i interesujący

Na wszystkich czterech poziomach egzaminów uczeń spotyka się i poznaje życie codzienne, przygody i niefortunne wypadki rodziny Brownów – nie całkiem typowej rodziny angielskiej.

 

Brownowie mieszkają w Londynie.  Pan Tom Brown jest bardzo zajętym pilotem, podróżującym po całym świecie. Pani Elizabeth Brown to super-mama.  Opiekuje się czwórką dzieci, a ponadto pracuje jako weterynarz, więc oczywiście spotyka mnóstwo zwierzaków każdego dnia.

 

Rodzinę często odwiedzają dziadkowie Paul i Mary Brown. Oboje są na emeryturze, lecz kiedyś byli farmerami. Mary uwielbia gotować, a Paul interesuje się ogrodnictwem.

 

Poziomy zaawansowania i czas trwania egzaminów

Egzaminy przeprowadzane są na 4 poziomach trudności. Według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESKOJ) mieszczą się one w przedziale A1-A2.

ESKOJ

Opis

Czas trwania egzaminu (minuty)

pisemny

ustny

gra planszowa

krótka rozmowa

Poziom

PEIC (PTE)

Young Learners

A1

Firstwords

Po ok. 220 h zajęć przy nauce od podstaw. Polecany dla dzieci od 8-go roku życia, z uwagi na wymóg sprawnego czytania i podstaw pisania.

10

10

60

Po kolejnych 100 h zajęć (320 h od podstaw). Polecany dla dzieci w wieku 8-11 lat. Egzamin ten wymaga nie tylko umiejętności sprawnego czytania, ale również swobodnego formułowania pełnych pytań i odpowiedzi w j. angielskim w mowie i piśmie, a także zdolności samodzielnego budowania kilkuzdaniowej wypowiedzi na zadany temat.

10

10

60

A1

Springboard

Po kolejnych 100 h zajęć (420 h od podstaw). Polecany dla dzieci w wieku 10-13 lat. Egzamin sprawdza znajomość gramatyki, pisania i czytania w języku angielskim.

10

10

60

A1/A2

Quickmarch

Polecany dla dzieci w wieku 10-13 lat. Wymaga kolejnych 100 h zajęć i jest najbardziej wymagający ze wszystkich egzaminów. Zakłada sprawne posługiwanie się językiem angielskim na wszystkich poziomach, w tym również umiejętność pisania listów i wypracowań na zadany temat.

10

10

75

A2

Breakthrough

Forma egzaminu

Egzamin Pearson English International Certificate (PTE) Young Learners składa się z dwóch części:

  • Część pisemna egzaminu sprawdza zdolności rozumienia ze słuchu, czytania i pisania na wszystkich poziomach. Na niższych poziomach kładziony jest, z konieczności, większy nacisk na znajomość określonego słownictwa i języka.
  • W części ustnej dzieci biorą udział w grze planszowej lub w zabawie oraz uczestniczą w krótkiej rozmowie. Uczniowie oceniani są przez wykwalifikowanych nauczycieli szkolnych w miejscu nauki dzieci.

 

Certyfikaty

Dzieci otrzymują certyfikaty z egzaminów na każdym poziomie opatrzone adnotacją:

  • Distinction: Wyróżnienie
  • Merit: Osiągniecie
  • Pass: Zaliczony

 

Wszystkie dzieci otrzymują certyfikat wraz z opisem wyników poszczególnych części tj. Reading, Listening, Writing i Speaking.

 

W przypadku, gdy przystępujący do egzaminu nie zdołał osiągnąć wymaganego poziomu zaawansowania, otrzyma on informację o tych obszarach, w których wykazał się najsłabszą ich znajomością.

Zadaj pytanie

1 KROK

2 KROK

3 KROK

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

powrót do strony głównej

Bella – Centrum Edukacji

Aleksandra Kochańska

 

ul. Modra 23

71-220 Szczecin

NIP: 852-248-16-75

Regon: 320940882

PTE Centre Number: 85996

LCCI Centre Code: POLA121