ZADZWOŃ i dowiedz się więcej:

kom. +48 604 405 566

SEFIC – Spoken English for Industry and Commerce

Jest to prestiżowy egzamin ustny przeprowadzany przez egzaminatora LCCI IQ z Wielkiej Brytanii.

Sprawdza on umiejętność ustnego komunikowania się w autentycznych sytuacjach biznesowych (negocjacje, prezentacja wybranego zagadnienia, prowadzenie dyskusji).

Skupiony jest na znajomości terminologii biznesowej i umiejętności wypowiedzi na tematy związane z ekonomią, handlem, transportem, mediami, turystyką, itp.

 

Umiejętności kandydata oceniane są podczas swobodnej rozmowy lub scenki rodzajowej.

Egzamin dostępny na 5 poziomach zaawansowania, od Preliminary do Level 4, w dowolnym terminie na żądanie kandydatów (min. wielkość grupy – 10 osób).

 

Egzamin SEFIC jest honorowany w ponad 80 krajach świata jako dowód umiejętności sprawnego komunikowania się w środowisku biznesowym i stanowi o¬n cenne uzupełnienie kwalifikacji zawodowych.

 

Certyfikaty SEFIC na 3 i 4 poziomie są uznawane podczas rekrutacji na wyższe uczelnie anglojęzyczne na całym świecie.

Wybrane Szkoły i Instytucje

Uznające Certyfikaty LCCI IQ w Polsce i Wielkiej Brytanii

Poziomy zaawansowania i czas trwania egzaminu

Egzaminy przeprowadzane są na 5 poziomach trudności od A1 do C1, zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego – ESKOJ (ang. Common European Framework of Reference for Languages – CEFR).

 

ESKOJ
(CEFR)

Egzamin ustny – czas trwania

Opcje

dodatkowe

Poziom SEFIC

A1

Preliminary

brak

20 min.

A2

Level 1

brak

20 min.

B1

C1

B2

Level 2

Level 4

Level 3

- możliwość przeprowadzenia dodatkowego egzaminu w formie rozmowy telefonicznej (Telephone Test)

- możliwość przeprowadzenia dodatkowego egzaminu w formie rozmowy telefonicznej (Telephone Test)

- możliwość przeprowadzenia dodatkowego egzaminu w formie rozmowy telefonicznej (Telephone Test)

- możliwość wybrania tematu dodatkowego (Special Topic)

30 min.

40 min.

35 min.

Spoken English for Industry and Commerce Preliminary Level

Egzamin ustny SEFIC Preliminary Level jest przeznaczony dla początkujących słuchaczy w celu zaspokojenia wymagań językowych kandydatów, których językiem ojczystym nie jest język angielski.

 

Cel egzaminu SEFIC Preliminary Level:

 

 • umożliwienie osobom, które chcą rozwijać umiejętności komunikowania się w języku angielskim w autentycznych przewidywalnych sytuacjach biznesowych, zrozumienia, działania i odpowiedniego reagowania na podstawowe informacje związane z działalnością gospodarczą.
 • pomoc w sformułowaniu prostego przemówienia wystarczająco jasnego dla życzliwie nastawionych słuchaczy.

 

Zagadnienia egzaminacyjne:

 

 • Podstawowa znajomość języka w kontekście biznesowym
 • Podstawowe zawody i role pełnione w miejscu pracy
 • Podstawowe instrukcje i polecenia w środowisku pracy
 • Podstawowe opisy  biura czy pracy
 • Podstawowe  informacje liczbowe.

 

Kandydat jest oceniany podczas trwającej 20 minut rozmowy przeprowadzanej przez egzaminatora SEFIC. Kandydat odpowiada na 4 pytania dotyczące ww.  zagadnień.

 

Spoken English for Industry and Commerce Level 1

Egzamin ustny SEFIC Level 1 jest przeznaczony dla kandydatów posiadających podstawową znajomość biznesowego języka angielskiego (na poziomie A2) i kompetencje do uczestniczenia w rozmowach biznesowych.

 

Cel egzaminu SEFIC Level 1:

 

 • Umożliwienie osobom, które chcą rozwijać umiejętności komunikowania się  w języku angielskim w autentycznych sytuacjach biznesowych, zrozumienia, działania i odpowiedniego reagowania na informacje związane z działalnością gospodarczą.
 • Formułowanie prostych wypowiedzi na tematy zawodowe, wystarczająco jasnych dla słuchaczy.

 

Zagadnienia egzaminacyjne:

 

 • Podstawowa znajomość języka w kontekście biznesowym.
 • Podstawowe zawody i role pełnione w miejscu pracy.
 • Podstawowe instrukcje i polecenia w środowisku pracy.
 • Podstawowe opisy  biura czy pracy.
 • Podstawowe  informacje liczbowe.

 

Kandydat jest oceniany podczas trwającej 25 minut rozmowy przeprowadzanej przez egzaminatora SEFIC. Kandydat odpowiada na pytania dotyczące ww.  zagadnień w pięciu sekcjach.

 

Spoken English for Industry and Commerce Level 2

Egzamin ustny SEFIC Level 2 jest przeznaczony dla kandydatów posiadających głęboką znajomość biznesowego języka angielskiego (na poziomie B1) i kompetencje do uczestniczenia w rozmowach biznesowych.

 

Cel egzaminu SEFIC Level 2:

 

 • umożliwienie osobom, które chcą rozwijać umiejętności komunikowania się  w języku angielskim w autentycznych typowych sytuacjach biznesowych, zrozumienia, działania i odpowiedniego reagowania na informacje związane z działalnością gospodarczą.
 • sformułowanie szeregu  wypowiedzi na tematy zawodowe, klarownych dla słuchaczy.

 

Zagadnienia egzaminacyjne:

 

 • Znajomość języka w kontekście biznesowym.
 • Typowe zawody i role pełnione w miejscu pracy.
 • Typowe instrukcje i polecenia w środowisku pracy.
 • Typowe problemy związane z miejscem pracy.

 

Kandydat jest oceniany podczas trwającej 30 minut rozmowy przeprowadzanej przez egzaminatora SEFIC. Kandydat odpowiada na pytania dotyczące ww. zagadnień w pięciu sekcjach. Podczas jednej z nich kandydat uczestniczy w dyskusji zainicjowanej przez egzaminatora sprawdzającego umiejętność kandydata do wyrażania opinii, oceny, zgody,  sprzeciwu  lub  preferencji.

 

Spoken English for Industry and Commerce Level 3

Egzamin ustny SEFIC Level 3 jest przeznaczony dla kandydatów posiadających bardzo dobrą znajomość biznesowego języka angielskiego (na poziomie B2) i duże kompetencje do uczestniczenia w rozmowach biznesowych.

 

Cel egzaminu SEFIC Level 3:

 

 • umożliwienie osobom, które chcą rozwijać umiejętności komunikowania się  w języku angielskim w autentycznych sytuacjach biznesowych, zrozumienia, działania i odpowiedniego reagowania na informacje związane z działalnością gospodarczą.
 • sformułowanie szeregu  wypowiedzi na tematy zawodowe, klarownych dla słuchaczy.

 

Zagadnienia egzaminacyjne:

 

 • Rozległa wiedza językowa w kontekście biznesowym.
 • Typowe i nietypowe prace i role pełnione w miejscu pracy.
 • Instrukcje i polecenia w środowisku pracy.
 • Dodatkowe problemy i działania związane z miejscem pracy.

 

Kandydat jest oceniany podczas trwającej 35 minut rozmowy przeprowadzanej przez egzaminatora SEFIC. Kandydat odpowiada na pytania dotyczące ww. zagadnień w pięciu sekcjach. Podczas jednej z nich kandydat ma za zadanie odegranie roli  uczestnicząc w dyskusji i negocjacji zainicjowanej przez egzaminatora sprawdzającego umiejętność kandydata do wyrażania opinii, oceny, zgody,  sprzeciwu  lub  preferencji dotyczącej znanego problemu biznesowego.

 

Spoken English for Industry and Commerce Level 4

Egzamin ustny SEFIC Level 4 jest przeznaczony dla kandydatów posiadających nieograniczoną znajomość biznesowego języka angielskiego (na poziomie C1) i wysokie kompetencje do uczestniczenia w rozmowach biznesowych.

 

Cel egzaminu SEFIC Level 4:

 

 • umożliwienie osobom, które chcą rozwijać umiejętności komunikowania się  w języku angielskim w autentycznych sytuacjach biznesowych, zrozumienia, działania i odpowiedniego reagowania na informacje związane z działalnością gospodarczą.
 • sformułowanie szeregu  wypowiedzi na tematy zawodowe, w pełni  klarownych dla słuchaczy potwierdzających umiejętność jasnego, różnorodnego i kompetentnego wypowiadania się na tematy biznesowe.

 

Zagadnienia egzaminacyjne:

 

 • Szeroka, nieograniczona wiedza językowa w kontekście biznesowym.
 • Zróżnicowane zawody, prace,  relacje i role pełnione w miejscu pracy.
 • Zróżnicowane Instrukcje i polecenia w środowisku pracy.
 • Zróżnicowane czynności związane z działalnością gospodarczą.

 

Kandydat jest oceniany podczas trwającej 40 minut rozmowy przeprowadzanej przez egzaminatora SEFIC. Kandydat odpowiada na pytania dotyczące ww. zagadnień w pięciu sekcjach. Podczas jednej z nich kandydat ma za zadanie przedstawienie przygotowanej wcześniej prezentacji oraz jej pisemnego streszczenia( około 200 słów) Jego zadaniem będzie tez uczestnictwo w dyskusji i negocjacji zainicjowanej przez egzaminatora sprawdzającego umiejętność kandydata do precyzyjnego wyrażania opinii, oceny, zgody,  sprzeciwu  lub  preferencji dotyczącej zaprezentowanego problemu biznesowego.

 

Dodatkowe opcje egzaminu.

W celu umożliwienia dogłębnej oceny umiejętności językowych kandydata dotyczących specjalistycznego słownictwa oraz zakresu obowiązków związanych ze specyfiką interesującego go branży LCCI IQ daje możliwość wzbogacenia egzaminów na wybranych poziomach o dodatkowe elementy:

 

 • Telephone Test (egzamin w formie rozmowy telefonicznej)

Opcja ta dostępna jest na drugim, trzecim i czwartym poziomie SEFIC.

Egzamin ma na celu sprawdzenie zdolności kandydatów do przekazywania w trakcie rozmowy telefonicznej określonych informacji oraz realizacji określonych zadań np. negocjacji (zgodnie z założonym scenariuszem rozmowy). Egzamin weryfikuje również umiejętności rozumienia treści przekazywanych przez rozmówcę.

Test trwa 5-7 minut.

 

 • Special Topic (wybór dodatkowego tematu egzaminu)

Opcja ta dostępna jest tylko na trzecim poziomie SEFIC.

Kandydaci mają możliwość wyboru dodatkowego tematu egzaminu, zgodnego z interesującą go specjalizacją. Ma to na celu weryfikacje jego umiejętności językowych w ściśle określonych uwarunkowaniach biznesowych zgodnych ze specyfiką reprezentowanej przez zdającego branży.

Egzamin ten polega na przygotowaniu przez kandydata prezentacji (prelekcji) na wybrany przez niego temat.

Prezentacja trwa 10 minut.

 

Terminy sesji egzaminacyjnych

Egzaminy SEFIC na wszystkich poziomach zaawansowania dostępne są w dowolnie wybranym terminie.

 

Aby uruchomić organizację sesji egzaminacyjnej w procedurze „na żądanie”, wystarczy zgłosić się do nas i dopełnić wszystkich formalności zgłoszeniowych, na minimum 6 tygodni przed planowanym terminem egzaminu!!!

 

W przypadku SEFIC konieczne jest również zgłoszenie się w danym terminie minimum 10 kandydatów.

 

Zadaj pytanie

1 KROK

2 KROK

3 KROK

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

powrót do strony głównej

Bella – Centrum Edukacji

Aleksandra Kochańska

 

ul. Modra 23

71-220 Szczecin

NIP: 852-248-16-75

Regon: 320940882

PTE Centre Number: 85996

LCCI Centre Code: POLA121